Ειδικά προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος υψηλής προστιθέμενης αξίας

Οι έξυπνες λύσεις στην κατασκευή

Η INTERBETON διαθέτει ένα ευρύ φάσμα Ειδικών Σκυροδεμάτων, προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας που προσφέρουν έξυπνες λύσεις για κάθε κατασκευή, με ευελιξία στην εφαρμογή και εξαιρετική ανθεκτικότητα στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ANTAEUS HPC

Καινοτόμο σκυρόδεμα που προσφέρει σχεδιαστική ευελιξία και υψηλές αντοχές για την κατασκευή βιώσιμων έργων με εξαιρετική ανθεκτικότητα και στιβαρότητα.

ENVIRA

Διαπερατό σκυρόδεμα που επιτρέπει τη διέλευση του νερού από την πορώδη μάζα του.

GAIAFILL

Υπέρρευστο, έτοιμο τσιμεντοειδές υλικό για πληρώσεις, επιχώσεις, εγκιβωτισμούς, εδράσεις κ.ά.

INTERFIBER

Περιέχει εκατομμύρια ίνες πολυπροπυλενίου που δημιουργούν ένα τρισδιάστατο ενισχυτικό πλέγμα στη δομή του σκυροδέματος.

INTERFILL

Ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό πλήρωσης δαπέδων και δωμάτων.

INTERFORCE

Ινοπλισμένο έτοιμο σκυρόδεμα που δεν απαιτεί ενίσχυση με μεταλλικό πλέγμα και αποτελεί την έξυπνη λύση στην κατασκευή δαπέδων επί εδάφους.

INTERPROOF & INTERPROOF Crystal

Προηγμένης τεχνολογίας σκυρόδεμα για κατασκευές με πολύ μεγάλη αντίσταση στην υδατοπερατότητα.

INTERPUMP

Η έξυπνη λύση σε έργα όπου οι συμβατικές αντλίες σκυροδέματος δεν έχουν δυνατότητα προσέγγισης.

INTERSTEEL

Ενισχυμένο με μεταλλικές ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής για δάπεδα υψηλής ανθεκτικότητας.

INTERTHERM

Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και συνεκτικότητας, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής αντίστασης σε κάμψη για πληρώσεις ενδοδαπέδιων θερμάνσεων.

VIRIDIA

Αποτελεί την πρόταση της INTERBETON για κατασκευές πολύ υψηλής ανθεκτικότητας.