Υπηρεσίες

Πολιτική «ολικής» εξυπηρέτησης

Στην INTERBETON εφαρμόζουμε διαχρονικά την πολιτική της «ολικής» εξυπηρέτησης των πελατών μας, από την πρώτη επικοινωνία τους με την εταιρία μας έως την παράδοση του έργου και μετά, για τις ανάγκες συντήρησής του.

Έχοντας την κατάρτιση και την εμπειρία, καθώς και ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις πλέον υψηλές προκλήσεις.  Έχουμε την τεχνογνωσία να προσφέρουμε υπηρεσίες που βοηθούν κάθε πελάτη να δημιουργήσει το ιδανικό προϊόν που θα ικανοποιεί τις ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις κάθε έργου.

Παράλληλα, σε όλα τα στάδια της κατασκευής, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο πλευρό του πελάτη για να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης έως και την αποπεράτωσή της. Στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνεται και ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εφαρμοστών, για εργασίες όπως η κατασκευή δαπέδων με επιφάνεια από σκυρόδεμα.

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο στόλο οχημάτων, 340 οχήματα μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος, οποίος ενισχύεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται η εταιρία μας στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η «ολική» εξυπηρέτηση πελατών της INTERBETON βασίζεται σε επτά σημεία υπεροχής:

  • Στην άριστη παραγωγική διαδικασία που στηρίζεται στο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, τις σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και  τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής.
  • Στην εμπεριστατωμένη γνώση για παροχή σωστής και σαφούς πληροφόρησης σχετικά με το έτοιμο σκυρόδεμα.
  • Στη διαρκή, ανοιχτή επικοινωνία με τον πελάτη σε όλα τα στάδια της συνεργασίας.
  • Στην προσεκτική, λεπτομερή καταγραφή της παραγγελίας των δομικών υλικών, με όλους τους όρους παράδοσης, αποθήκευσης κ.λπ.
  • Στην ασφαλή διαχείριση του κινητού εξοπλισμού και των υλικών από τους ειδικά εκπαιδευμένους οδηγούς και συνεργάτες.
  • Στο Αναλυτικό Καταγραφικό Δελτίο που συνοδεύει κάθε φορτίο έτοιμου σκυροδέματος, ώστε να έχει ο πελάτης πλήρη επίγνωση της ποιότητας και ποσότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη παραγωγή του.
  • Στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet – MSDS) των προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος, προκειμένου οι πελάτες και οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.