Ειδικά σκυροδέματα

INTERFIBER

Το INTERFIBER είναι η έξυπνη λύση της INTERBETON για βελτίωση της ανθεκτικότητας της κατασκευής.

Οι εκατομμύρια ίνες πολυπροπυλενίου που περιέχει αναμιγνύονται πλήρως και ομοιογενώς κατά την παραγωγή του στα σύγχρονα εργοστάσια της εταιρίας.

Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδα εσωτερικών χώρων
  • Πλάκες, ραντιέ και σε σκυροδετήσεις μεγάλων επιφανειών
  • Έργα που απαιτούν σκυρόδεμα υψηλής συνεκτικότητας, όπως επικλινείς στέγες και ράμπες
  • Αρχιτεκτονικά σκυροδέματα (σταμπωτά, εμφανή)
  • Τελικές στρώσεις σε δώματα
  • Εδαφόπλακες και βιομηχανικά δάπεδα
  • Τοιχία, πισίνες, παραθαλάσσιες κατασκευές