Ειδικά σκυροδέματα

INTERPROOF & INTERPROOF Crystal

Οι υψηλές επιδόσεις του INTERPROOF σε ελέγχους υδατοπερατότητας κατά EN 12390-8 (δοκιμή διείσδυσης νερού υπό πίεση) και BS 1881-122 (δοκιμή προσρόφησης νερού), που πραγματοποιήθηκαν σε διαπιστευμένα εργαστήρια δείχνουν ότι η ειδικά μελετημένη σύνθεση του προϊόντος ξεπερνά σημαντικά τις επιδόσεις σκυροδεμάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος για μειωμένη υδατοπερατότητα.

Το INTERPROOF Crystal είναι σκυρόδεμα με ειδική τεχνολογία κρυστάλλων που ενισχύει ακόμα περισσότερο την αντίσταση της κατασκευής στην υδατοπερατότητα και με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει αποτελεσματικά τη στεγανότητά της.  Συντελεί στην αύξηση της ωφέλιμης ζωής της κατασκευής, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δόμησης.

Τα INTERPROOF και INTERPROOF Crystal ενισχύουν αλλά ΔΕΝ αντικαθιστούν υλικά ή/και διαδικασίες στεγάνωσης που προβλέπονται στη μελέτη του έργου.

Πεδία εφαρμογής
  • Υδατοδεξαμενές, Πισίνες, Φρεάτια & Κανάλια, Δώματα, Δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού
  • Τοιχία, Υπόγειες κατασκευές, Σήραγγες, Προβλήτες και καταστρώματα γεφυρών