Υγεία και Ασφάλεια

Πάνω απ’ όλα, Υγεία και Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Ένα περιβάλλον στο οποίο δρούμε συλλογικά για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας και να φροντίζουμε όλοι μαζί για την υγεία και την ασφάλειά μας.

Η πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας και τους εργολάβους μας. Η πολιτική αυτή είναι συνάδει απόλυτα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας μας.

Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να εργαζόμαστε, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που έχει αναπτύξει και εγκρίνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο η Εταιρία ευαισθητοποιεί συστηματικά τους εργαζομένους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και ενισχύει τα συστήματα πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας της υγείας σε όλες τις δραστηριότητές της.

Έτσι, το σύνολο των δραστηριοτήτων της INTERBETON -μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, λατομεία και ορυχεία- έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ISO 45001. Διενεργούμε συστηματικούς/τακτικούς ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, καταγράφουμε και αξιολογούμε τόσο τα θετικά αποτελέσματα, όσο και τους πιθανούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και αξιοποιούμε τα αποτελέσματα για το σχεδιασμό και τη στοχοθέτηση απαραίτητων πρωτοβουλιών.

Το γεγονός αυτό αντανακλά τη δέσμευσή μας για διαρκή βελτίωση των επιδόσεών μας και για την ενδυνάμωση της κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και προαγωγής της υγείας, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Βασικοί Κανόνες για την Υγεία και την Ασφάλεια

Τηρούμε τους Βασικούς Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας και αποφεύγουμε τραυματισμούς, ατυχήματα και ανεπιθύμητα συμβάντα.

Εκπαίδευση και Οδική Ασφάλεια

Η Οδική Ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων μας όσο και των συνεργατών μας στις μεταφορές, είναι για μας ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας. Στην INTERBETOΝ διαθέτουμε το μεγαλύτερο στόλο οχημάτων και αντλιών μεταφορών στον κλάδο, στην Ελλάδα.

Γι’ αυτό επενδύουμε διαρκώς, μέσα από ένα Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στην καλλιέργεια μιας συνεκτικής κουλτούρας οδικής ασφάλειας, ορίζοντας συγκεκριμένους κανόνες οδικής ασφάλειας εντός και εκτός των μονάδων μας. Στόχος μας είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι η βάση της ασφάλειάς μας στους δρόμους είναι η αμυντική οδήγηση.Εκπαιδεύουμε συστηματικά τους οδηγούς σε θέματα αμυντικής οδήγησης, εστιασμένα στην οδική ασφάλεια, καταγράφουμε και διερευνούμε κάθε τροχαίο συμβάν, εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες, ενώ ενημερώνουμε εξαρχής -πριν την έναρξη της συνεργασίας μας- τους μεταφορείς και τους συνεργάτες για την ύπαρξη των κανόνων οδικής ασφάλειας και τη σημασία τήρησής τους. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την ετήσια αξιολόγηση των συνεργατών μας για τις επιδόσεις τους.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε πρόγραμμα πιστοποίησης των οδηγών και των οχημάτων της Εταιρίας και των συνεργατών μας με εξωτερικό εξειδικευμένο πάροχο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και εξετάσεις για όλους τους οδηγούς, ενώ τα φορτηγά μεταφοράς πρώτων υλών, οι αναμικτήρες (μπετονιέρες) και οι αντλίες σκυροδέματος υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους, σε εξειδικευμένα συνεργεία, προκειμένου να λάβουν ή να ανανεώσουν το Safety Pass που ορίζει η Εταιρία. Ως αποτέλεσμα των εκτενών τεχνικών ελέγχων ασφαλείας -πέραν των καθιερωμένων που διεξάγονται στα ΚΤΕΟ- όλα τα οχήματα που διαχειρίζεται INTERBETON λαμβάνουν Safety Pass. Η πιστοποίηση έχει τριετή διάρκεια και ο έλεγχος περιλαμβάνει κρίσιμα σημεία του οχήματος που δεν ελέγχονται από τα ΚΤΕΟ. Στο πλαίσιο της περαιτέρω βελτίωσής μας σε θέματα οδικής ασφάλειας, έχουν συνταχθεί και νέες διαδικασίες ασφάλειας και προληπτικών ελέγχων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των οδηγών και των χειριστών αντλιών σκυροδέματος