Ειδικά σκυροδέματα

INTERFILL

Το INTERFILL είναι ένα ελαφροβαρές, ανθεκτικό θερμομονωτικό ισχνό έτοιμο σκυρόδεμα πλήρωσης δαπέδων και δωμάτων.

Η INTERBETON υποστηρίζει τη διάθεση του INTERFILL με υπηρεσίες άντλησης μέσω εύκαμπτου δικτύου μεγάλου μήκους, ώστε να διαστρώνεται σε οποιοδήποτε χώρο του έργου. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του ως τελικής επιφάνειας.

Πεδία εφαρμογής
  • Πλήρωση και επιπέδωση δαπέδων σε μια στρώση για τοποθέτηση τελικής επίστρωσης από κεραμικά πλακίδια ή άλλα υλικά
  • Ως υλικό δημιουργίας ρήσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους
  • Ως υπόστρωμα σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιων θερμάνσεων