Ειδικά σκυροδέματα

INTERPUMP

Το INTERPUMP παραδίδεται έτοιμο στο έργο μαζί με αυτοκίνητα-αναμικτήρες και συνδυάζεται με τη χρήση δικτύου άντλησης.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει:

  • Υψηλή ταχύτητα διάστρωσης απευθείας στο χώρο χύτευσης, χωρίς ανάγκη για πολυμελή συνεργεία ή ενοικίαση εξοπλισμού μεταφοράς.
  • Εύκολη προσπέλαση, ακόμη και σε δύσκολα σημεία του έργου, μέσα από εύκαμπτο ελαστικό δίκτυο.
  • Απλή και γρήγορη εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε εσωτερικά κτιρίων.
  • Εύκολη και σίγουρη λύση για βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους.
  • Άνετη εκτέλεση εργασιών επέκτασης ή ενίσχυσης σε υπάρχοντα κτίρια.
  • Καθαριότητα και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μείωση μετακινήσεων οχημάτων και προσωπικού.