Ορυκτά

Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών

Στις δραστηριότητες της INTERBETON περιλαμβάνεται και η εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών από επιφανειακά ορυχεία στην Αριδαία της Πέλλας και στο Αλτσί της Κρήτης. Τα ορυκτά που εξορύσσονται είναι ποζολάνη και γύψος, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμέντου στα εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ποζολάνη: Η φυσική ποζολάνη είναι βιομηχανικό ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης και περιέχει υψηλό ποσοστό ενεργού (άμορφου) διοξειδίου του πυριτίου. Όταν η αλεσμένη ποζολάνη αναμιχθεί με άσβεστο και νερό, δημιουργείται υδραυλική κονία, η οποία χρησιμοποιείται στην τσιμεντοβιομηχανία για την παραγωγή σύνθετων τσιμέντων (ποζολανικά τσιμέντα), μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα.

Γύψος: Η φυσική γύψος είναι βιομηχανικό ορυκτό που βρίσκει εφαρμογές τόσο στην βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου (ως ρυθμιστής πήξης) όσο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας (ορθοπεδική, οδοντοτεχνία, φαρμακευτική,  γεωργία, διακόσμηση κ.λπ.). Στη φυσική της μορφή συναντάται συνήθως ως διυδρίτης και ανυδρίτης, με τις δύο μορφές να συνυπάρχουν κατά κανόνα στο ίδιο κοίτασμα.