Επικοινωνία

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Διεύθυνση : Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, T.K. 11143
Tηλέφωνο : 210-259 1111
Fax : 210-259 1576
ΑΦΜ : 094057796
ΔΟΥ : ΦΑΕ Αθηνών
ΓΕΜΗ : 304801000