Ειδικά σκυροδέματα

ENVIRA

To ENVIRA είναι έτοιμο σκυρόδεμα που παράγεται με κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, τσιμέντο, ειδικά πρόσθετα και νερό. Η ιδιότητα αυτή το τοποθετεί στην πρώτη γραμμή μιας νέας γενιάς δομικών υλικών που είναι συμβατά με τις αρχές της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού σεβασμού.

Προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία και παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή υπαίθριων χυτών δαπέδων, όπως χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι κ.ά. διότι επιτρέπει τη διέλευση του βρόχινου νερού στο υπέδαφος, μειώνοντας το κόστος κατασκευής σύνθετων συστημάτων αποστράγγισης και διαχείρισης απορροής όμβριων υδάτων. Παράλληλα, η εφαρμοσμένη επιφάνειά του προσφέρει βελτιωμένη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, σε σύγκριση για παράδειγμα με την άσφαλτο.

Έτσι, μειώνεται το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και περιορίζεται η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον οικοδομικό ιστό. Γι’ αυτό και αποτελεί εξαιρετική επιλογή σε έργα που απαιτούν υψηλές επιδόσεις κατά το σύστημα LEED.

Πεδία εφαρμογής
  • Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
  • Πεζοδρόμια
  • Αυλές σπιτιών
  • Μονοπάτια
  • Δάπεδα θερμοκηπίων
  • Πάρκα αναψυχής
  • Ως υπόστρωμα σε αθλητικούς χώρους (γήπεδα τένις κ.ά.)