Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών

Στην INTERBETON έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και ευημερία των κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Συμπράττουμε με τα μέλη τους, ώστε να κατανοούμε τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για κάθε κοινότητα, συνεισφέρουμε πόρους και μεταδίδουμε τεχνογνωσία, προκειμένου κάθε πράξη μας να έχει αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τους φορείς και τα μέλη κάθε τοπικής κοινωνίας, αναζητούμε συνεργασίες και συμπράξεις με στόχο το κοινό καλό. Δέσμευσή μας είναι να υλοποιούμε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα που να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Για παράδειγμα, καθιστώντας τους συμμέτοχους σε εκστρατείες, όπως η αποκατάσταση των λατομείων, καλλιεργούμε στα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγάλους, την ιδέα και τη γνώση για την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Και είναι αλήθεια ότι η συμμετοχή τους σ’ αυτές είναι μία γενναιόδωρη ανταμοιβή και ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχεια.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε δίπλα μας, ως πολύτιμους αρωγούς, τους ανθρώπους μας από τις μονάδες και τα λατομεία μας, που συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις που διοργανώνουμε.

Δράσεις για το περιβάλλον

Χαρακτηριστική πρωτοβουλία είναι τα Ανθεστήρια που αποτελούν παράδοση για την εταιρία μας. Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εργαζόμενοί μας διανέμουν λουλούδια και δενδρύλλια από τα φυτώριά μας, με τη συνεργασία των Δήμων και με στόχο πιο πράσινες και όμορφες πόλεις.

Εκπαίδευση νέων μηχανικών

Οι επισκέψεις φοιτητών από πολυτεχνικές σχολές σε μονάδες ετοίμου σκυροδέματος και λατομεία της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ συμβάλουν σημαντικά στην προετοιμασία τους για τον επαγγελματικό στίβο. Μέσα από την ξενάγηση και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας οι φοιτητές εμπεδώνουν το πώς, η θεωρητική κατάρτιση που λαμβάνουν στις σχολές τους, εφαρμόζεται πρακτικά στο πεδίο.