Σχετικά με την
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Παραγωγή καινοτόμων, κορυφαίων προϊόντων

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., (ΙΔΥ) θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα, διακρίνεται από το 1977 για την παραγωγή καινοτόμων, κορυφαίων προϊόντων του κατασκευαστικού κλάδου. Η Εταιρία, η οποία λειτουργεί διαχρονικά με υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της, τους συνεργάτες της και την ευρύτερη κοινωνία, αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότητα του Ομίλου με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων, καθώς και την εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, όπως γύψου και ποζολάνης, στην Ελλάδα.

Σχετικά με εμάς

Από το

1977


παραγωγή, μεταφορά και εμπορία καινοτόμων προϊόντων του κατασκευαστικού κλάδο

134

εκατ. ευρώ
Επενδύσεις στην τοπική οικονομία

29


Μονάδες σκυροδέματος
σε 12 περιφέρειες

96%


Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινωνίες

13


Λατομεία - Ορυχεία σε 9 περιφέρειες

670


Επιθεωρήσεις και
περίπατοι ασφαλείας

877


Αριθμός εργαζομένων
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας

Πιστοποιήσεις

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ
ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
VESTATM Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
EPD για το λατομείο Ξηρορέματος

Μελέτες βιοποικιλότητας

σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς: 6 ολοκληρώθηκαν (Ρέθυμνο, Λέρο, Αγρίνιο, Μήλο, Άψαλλο) 2 σε εξέλιξη (Θίσβη, Δρυμός)

Λύσεις για την Κλιματική Αλλαγή & την Κυκλική Οικονομία

Έρευνα, ανάπτυξη και τεκμηρίωση καινοτόμων προϊόντων σκυροδέματος που βελτιώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα κατασκευών και τον ωφέλιμο χρόνο ζωής τους

Πηγή: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελλάδας 2022

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εφαρμόζουμε υψηλής ποιότητας εταιρική διακυβέρνηση και εξασφαλίζουμε ότι
κάθε απόφαση της διοίκησης εναρμονίζεται με τον σκοπό και τις αξίες του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Οικονομικές καταστάσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης και τα
αποτελέσματα της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.