Προϊόντα και Υπηρεσίες με ορίζοντα βιωσιμότητας

Προηγμένες λύσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

Στην INTERBETON, εστιάζοντας στις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κατασκευαστικού κλάδου, αναπτύσσουμε και προσφέρουμε προηγμένες λύσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σκυρόδεμα διαφορετικών τύπων, αδρανή υλικά από τα λατομεία και βιομηχανικά ορυκτά από τα ορυχεία μας ανά την Ελλάδα συνθέτουν ένα πλήρες φάσμα επιλογών που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής δραστηριότητας –από την ανέγερση ιδιωτικών κατοικιών, έως την κατασκευή των πλέον εμβληματικών, μητροπολιτικών έργων.

Χτίζοντας το μέλλον με ορίζοντα βιωσιμότητας, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του δικτύου της εταιρίας μας είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ανθρώπων του κλάδου, προκειμένου να απαντούν στις απορίες τους και να τους ενημερώνουν για τις καινοτομίες που προσθέτουν διαρκώς αξία στις κατασκευές τους.

Σκυρόδεμα, ένα ισχυρό τεχνητό δομικό υλικό

Το σκυρόδεμα είναι ένα ισχυρό τεχνητό δομικό υλικό που μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Νωπό είναι εργάσιμο και εύπλαστο, ισχυρό και μόνιμο όταν σκληρυνθεί. Αυτός ο μοναδικός χαρακτήρας του το καθιστά ιδανικό υλικό για την κατασκευή κτιρίων και έργων με διαφορετικές απαιτήσεις: σπίτια, ουρανοξύστες, γέφυρες, πεζοδρόμια, εθνικές οδούς, φράγματα κ.ά.

Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Τα Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της INTERBETON, επικυρώνουν τη μακρά παράδοση καινοτομιών της εταιρίας. Στο Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο της INTERBETON σχεδιάζουμε, μελετούμε και αναπτύσσουμε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας που πληρούν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά που παράγει και διαθέτει η INTERBETON όπως άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, ανάμικτο υλικό κ.ά. καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, οδοποιίας και πολλά άλλα. Τα αδρανή είναι απαραίτητο συστατικό για την παρασκευή τόσο του ετοίμου σκυροδέματος όσο και του ασφαλτομίγματος, επιδρώντας σημαντικά στις ιδιότητές του.

Ορυκτά

Στις δραστηριότητες της INTERBETON περιλαμβάνεται και η εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών από επιφανειακά ορυχεία στην Αριδαία της Πέλλας και στο Αλτσί της Κρήτης. Τα ορυκτά που εξορύσσονται είναι ποζολάνη και γύψος, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμέντου στα εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Υπηρεσίες

Στην INTERBETON εφαρμόζουμε διαχρονικά την πολιτική της «ολικής» εξυπηρέτησης των πελατών μας, από την πρώτη επικοινωνία τους με την εταιρία μας έως την παράδοση του έργου και μετά, για τις ανάγκες συντήρησής του.

Τεχνογνωσία και Ποιότητα

Στην INTERBETON βασικές μας προτεραιότητες είναι αφενός η διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας και αφετέρου η διαρκής έρευνα με στόχο την καινοτομία.