Ειδικά Σκυροδέματα

ANTAEUS HPC

Τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά του ANTΑEUS HPC (High Performance Concrete – Σκυρόδεμα Υψηλών Επιδόσεων) μειώνουν σημαντικά τους σχεδιαστικούς περιορισμούς σε μελετητές και αρχιτέκτονες, δίνοντάς τους την ευελιξία να πραγματοποιήσουν κατασκευές σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές γραμμές, με βελτιωμένη ανθεκτικότητα και ασφάλεια απέναντι στα φυσικά φαινόμενα.

Το ANTAEUS HPC αποτελεί το ιδανικό δομικό υλικό για βιώσιμο σχεδιασμό κατασκευών, βάσει των σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων για κατασκευές με ισχυρή μη-κανονικότητα, διαθέτει υψηλή αντοχή και μέτρο ελαστικότητας που επιτρέπουν λεπτότερα στοιχεία κατασκευών ώστε να αναλαμβάνουν ροπές και τέμνουσες και χαμηλή συρρίκνωση που επιτρέπει την κατασκευή σύμμεικτων στοιχείων.

Είναι διαθέσιμο σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις ώστε να εξυπηρετεί λεπτότερα στοιχεία από σκυρόδεμα ή και πυκνότερο οπλισμό/ματίσεις, καθώς και με ειδικό σχεδιασμό για μεγάλες αποστάσεις άντλησης (οριζόντια και κατακόρυφα).

Σχεδιάστηκε με βασικό μέλημα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και των λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατασκευής και παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την αξιολόγηση έργων σε συστήματα τύπου LEED, BREEAM κ.λπ.