Ανάπτυξη για την Οικονομία
Μέριμνα για την Κοινωνία
Ευθύνη για το Περιβάλλον

Βιώσιμη Ανάπτυξη: κλειδί για μακροπρόθεσμη ευημερία

Μία κοινωνία που αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο είναι μία κοινωνία που εξελίσσεται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συστήματα που την υποστηρίζουν. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Στην INTERBETON υπηρετούμε τη θεμελιώδη αυτή αξία μέσα από τις δραστηριότητές μας και σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας σε όλη την Ελλάδα. Στόχος, κάθε δράση μας να έχει θετικό αντίκτυπο και να προσθέτει αξία στην Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον και τα προϊόντα μας να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κατασκευαστικού κλάδου που είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Γι’ αυτό, από το 1977 μέχρι σήμερα, εφαρμόζουμε, σε όλους τους τομείς ευθύνης μας, καινοτομίες που υπηρετούν το στόχο για ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον.

Πάνω απ’ όλα, Υγεία και Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Ένα περιβάλλον στο οποίο δρούμε συλλογικά για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας και να φροντίζουμε όλοι μαζί για την υγεία και την ασφάλειά μας.

Περιβάλλον. Βελτιώνοντας το αποτύπωμά μας

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Είμαστε οι άνθρωποί μας

Είμαστε οι άνθρωποί μας. Λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας και δίνουμε προτεραιότητα στο να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύσσονται και να δρουν με επιτυχία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών

Στην INTERBETON έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και ευημερία των κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Συμπράττουμε με τα μέλη τους, ώστε να κατανοούμε τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για κάθε κοινότητα, συνεισφέρουμε πόρους και μεταδίδουμε τεχνογνωσία, προκειμένου κάθε πράξη μας να έχει αξία για τις τοπικές κοινωνίες.