Ειδικά σκυροδέματα

INTERFORCE

Το INTERFORCE είναι έτοιμο σκυρόδεμα, οπλισμένο με καινοτόμες δομικές ίνες που βελτιώνουν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος ώστε η κατασκευή να συνεχίζει να παραλαμβάνει καμπτικά φορτία ακόμα και μετά την εμφάνιση ρηγματώσεων.

Προτείνεται για εφαρμογές σε δάπεδα και πληρώσεις, σε κατασκευές που δεν απαιτούν στατική μελέτη και υπόκεινται σε ελαφρά καταπόνηση (μέγιστο φορτίο αυτοκινήτου έως 5 ΤΝ). Παρέχει ασφαλέστερη και ευκολότερη κατασκευαστική λύση αφού δεν απαιτεί ενίσχυση με ελαφρύ μεταλλικό πλέγμα.

Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Βιομηχανικά δάπεδα
  • Σταμπωτά δάπεδα
  • Πληρώσεις δαπέδων σε χώρους στάθμευσης
  • Τελικές στρώσεις σε δώματα