Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Είμαστε οι άνθρωποί μας

Είμαστε οι άνθρωποί μας. Λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας και δίνουμε προτεραιότητα στο να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύσσονται και να δρουν με επιτυχία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η εταιρία μας είναι ο χώρος στον οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε λύσεις και να πραγματοποιήσουμε θετικές αλλαγές. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίζουμε την επαγγελματική αριστεία και να παρέχουμε στους συναδέλφους μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.

Στην INTERBETON στηρίζουμε συστηματικά την καλλιέργεια και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, ώστε να αξιοποιούν τις ικανότητές τους, κινητοποιώντας και διεκδικώντας την προσωπική εξέλιξή τους.

Οι άνθρωποί μας, εργαζόμενοι και συνεργάτες, συμμετέχουν συστηματικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον κλάδο και έχουν την κατάρτιση και την εμπειρία ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες.