Έχουμε την αξιοπιστία

που μας εξασφαλίζουν οι πιστοποιήσεις των πλέον έγκυρων φορέων σε διάφορα στάδια των δραστηριοτήτων μας

Έχουμε την εμπειρία

παραγωγής και διάθεσης καινοτόμων προϊόντων για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια έργα που αναλαμβάνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Έχουμε την εξυπηρέτηση

που εγγυώνται το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας, σταθερός και κινητός

Έχουμε τα προϊόντα

που ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές του κατασκευαστικού κλάδου

At a Glance

29

Μονάδες σκυροδέματος σε 12 περιφέρειες

134 εκατ. ευρώ

Επενδύσεις στην τοπική οικονομία

13

Λατομεία - Ορυχεία σε 9 περιφέρειες

877

Αριθμός εργαζομένων, άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας

46

Χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά

96%

Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινωνίες

Πηγή: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελλάδας 2022
Νέα
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην υλοποίηση του «The Ellinikon»
O Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται σε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2
Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Συμφωνία Ομίλου ΤΙΤΑΝ – Ελληνικό Μ.Α.Ε. για την εγκατάσταση πρότυπης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στον Μητροπολιτικό Πόλο