Νέα & Ανακοινώσεις

Σήμανση Ασφαλείας σε Πινακίδες Έργου

24 Σεπτεμβρίου 2008

Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. στο πλαίσιο ενίσχυσης της κουλτούρας ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια, περιέλαβε στην πινακίδα έργου που προσφέρει στους πελάτες της την Υποχρεωτική Σήμανση Ασφάλειας με τα απαραίτητα μέσα προφύλαξης για το προσωπικό του εργοταξίου. Η νέα πινακίδα έργου της ΙINTERBETON διευκολύνει το πελάτη διότι:

  • Προβλέπει χώρο για την αναγραφή του αριθμού αδείας της οικοδομικής εργασίας,
  • Αναγράφει τηλέφωνο επικοινωνίας με το τμήμα προγραμματισμού / παραγγελιοληψίας του κέντρου δραστηριότητας,

Επιπλέον, η πινακίδα έργου πληροφορεί για την ποιοτική υπεροχή του έτοιμου σκυροδέματος της INTERBETON, όπως αυτή διασφαλίζεται μέσω του συστήματος ποιότητας από τον ΕΛΟΤ.