Νέα & Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1801 σε εργοστάσια σκυροδέματος

4 Αυγούστου 2008

Τα εργοστάσια παραγωγής Σκυροδέματος Αττικής της INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. στις περιοχές Μεταμόρφωσης, Παιανίας, Κορωπίου, Βοτανικού, Μάνδρας και Μαλακάσας, απέκτησαν στις 31 Ιουλίου 2008 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία από τον ΕΛΟΤ. Βασική αρχή της INTERBETON είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών εργολάβων.
Το σύστημα διασφαλίζει την ανάπτυξη των κατάλληλων δομών για την

  • Αναγνώριση των Κινδύνων στην Εργασία,
  • Διαχείριση Κινδύνων στην Εργασία, και
  • Παρακολούθηση και συνεχή μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους Εργασίας, σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001 και το εναρμονισμένο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας είναι δυναμικό ώστε να αναθεωρείται και να βελτιώνεται διαρκώς, καθώς και να προσαρμόζεται στις τυχόν αλλαγές σε εξοπλισμό, στην παραγωγική διαδικασία και τη νομοθεσία.

Με την πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, η INTERBETON ξεπερνά τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και δεσμεύεται απέναντι στους Εργαζόμενους, Συνεργάτες και την Κοινωνία για τη λειτουργία του, σύμφωνα με σειρά μέτρων και ενεργειών στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
        
Στόχος της INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. είναι να συνεχίσει με την πιστοποίηση και άλλων εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος εντός του 2009.