Εφαρμογές

Πρόγραμμα αναβάθμισης περιφερειακών αεροδρομίων

Η αναβάθμιση14 περιφερειακών αεροδρομίων σε όλη την Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2015, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων ετών, με αδιαμφισβήτητα θετικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Οι στόχοι της αναβάθμισης ήταν σύνθετοι και ιδιαίτερα απαιτητικοί, καθώς περιλάμβαναν τη θέσπιση νέων δεδομένων για τη λειτουργία και τη διαχείριση των αεροδρομίων, την ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών τους, καθώς την επέκταση των εγκαταστάσεών τους όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Η INTERBETON συμμετείχε στην κατασκευή του ιδιαίτερα περίπλοκου αυτού έργου, παρέχοντας αδρανή υλικά για τη χρήση ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, ενώ ειδικά για τα έργα στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω παρείχε έτοιμο σκυρόδεμα.