Εφαρμογές

ΟΠΑΠ ΑΡΕΝΑ: Νέο Γήπεδο της ΑΕΚ

Στην κατασκευή του νέου Γηπέδου της ΑΕΚ, έργου ιδιαίτερης σημασίας για την ομάδα και τους φιλάθλους, καθώς και για την τοπική κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας, συμμετείχε η INTERBETON με έτοιμο σκυρόδεμα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η INTERBETON πραγματοποίησε την πρώτη σκυροδέτηση τον Φεβρουάριο του 2018, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου με απλό και με σκυρόδεμα ειδικών προδιαγραφών. Στη φάση της αποπεράτωσης του Γηπέδου και του Μουσείου συνέβαλε και η INTERMIX, η οποία παρέδωσε έτοιμα ξηρά κονιάματα κτισίματος, επιχρίσματος και κόλλες πλακιδίων.

Φωτογραφίες: ©ΑΕΚ