Εφαρμογές

Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Λέρο

Η βέλτιστη δυνατή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος προϋποθέτει την ύπαρξη σύγχρονων και άρτια οργανωμένων δομών φιλοξενίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2021 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην περιοχή Λακκί της Λέρου, το νέο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Η σύγχρονη αυτή εγκατάσταση μπορεί να φιλοξενήσει 2.140 ανθρώπους και αποτελεί μια πλήρη δομή που, πέραν των χώρων φιλοξενίας και διαμονής των μεταναστών, περιλαμβάνει χώρους καταστημάτων, ιατρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους γραφείων.

Οι ανάγκες του έργου σε αδρανή υλικά καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το λατομείο της INTERBETON που βρίσκεται στη θέση Ξηρόκαμπος Λέρου. Συγκεκριμένα, το έργο τροφοδοτήθηκε με αδρανή υλικά σκυροδέματος, ασφαλτικών, οδόστρωσης και επιχωμάτωσης, για τις εργασίες κατασκευής των δομών στέγασης και λοιπών υποδομών, καθώς και για τη διαμόρφωση οδών και περιβάλλοντος χώρου.