Εφαρμογές

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στον νομό Ηλείας

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στον Νομό Ηλείας, εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η λειτουργία της οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εγκατάσταση, που αποτελείται από κλειστά βιομηχανικά κτίρια στα οποία στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της Μονάδας, τροφοδοτήθηκε με έτοιμο σκυρόδεμα από τις μονάδες της INTERBETON της Ηλείας.

Λόγω της χρήσης των κατασκευών που αφορά σε απορρίμματα, απαιτήθηκε η παραγωγή σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών έκθεσης και αντοχής, με τη χρήση τσιμέντου SR (Sulfate Resistant). Το πρωτοποριακό αυτό τσιμέντο παρήχθη στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο Αχαΐας.

Φωτογραφίες: ©ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.