Εφαρμογές

Αποκατάσταση του λιμένα της Κω μετά το σεισμό

Τον Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκε ισχυρός σεισμός στο νησί της Κω, ο οποίος έπληξε τις υποδομές του νησιού, μεταξύ των οποίων και την προβλήτα του λιμανιού. Η INTERBETON ανέλαβε αποκλειστικά τη σκυροδέτηση της αποκατάστασης του λιμένα, η οποία είχε άμεση προτεραιότητα και περιλάμβανε την επισκευή και ενίσχυση αφενός των κρηπιδωμάτων του κύριου προβλήτα και αφετέρου του εσωτερικού λιμένα «Μανδράκι». Το ανατολικό τμήμα του κεντρικού λιμένα ήταν το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο προς αποκατάσταση έργο, ενώ οι εργασίες για την αποκατάσταση του σημείου όπου σήμερα προσεγγίζουν τα επιβατηγά πλοία ήταν μικρότερης έκτασης.

Φωτογραφίες: ©ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.