Εφαρμογές

Αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα Αττικής

Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Mάνδρα Αττικής, τον Νοέμβριο 2017, προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και, δυστυχώς, πολλά ανθρώπινα θύματα. Από το 2018, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί στην περιοχή απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, στα οποία η INTERBETON Αττικής έχει αναλάβει την αποκλειστική τροφοδοσία σκυροδέματος. Πρόκειται για έργα υψηλών απαιτήσεων, τα οποία η INTERBETON ήταν σε θέση να υποστηρίξει από πλευράς τόσο ποιότητας, όσο και εξοπλισμού, ειδικά κατά την κορύφωση των εργασιών για τις οποίες απαιτήθηκε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αντλιών και αναμικτήρων σκυροδέματος. Το έργο περιέλαμβανε κατασκευές αρτηριών, ισόπεδων κυκλικών κόμβων, εγκάρσιο οδικό δίκτυο, καθώς και μια γέφυρα. Επιπλέον, προβλέπεται η αποκατάσταση των βλαβών με ενιαία επιφάνεια αντιολισθητικού τάπητα και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους περίπου 1,6χλμ για την προστασία της.

Φωτογραφίες: ©ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.