Νέα & Ανακοινώσεις

Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. εξαγόρασε την Εταιρία ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

2 Μαρτίου 2007

Στις 12 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, από την INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Η ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται µε την παραγωγή και εµπορία Έτοιµου Εργοστασιακού Σκυροδέµατος στο νομό Θεσσαλονίκης, µε δύο Εργοστάσια στις περιοχές ΒΙ.ΠΕ. Θέρµης και Χορτιάτη και µε πωλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 120.000 m3 ετησίως. Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε για το 2005 ήταν €6,4 εκατομμύρια ευρώ.