Νέα & Ανακοινώσεις

Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. Εξαγόρασε την εταιρία ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

28 Ιανουαρίου 2005

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που δραστηριοποιείται στο Νομό της Ζακύνθου με την παραγωγή και εμπορία Ετοίμου Εργοστασιακού Σκυροδέματος, από την INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.