Νέα & Ανακοινώσεις

Ημερίδα “Ασφάλεια στα Οικοδομικά Έργα”

2 Νοεμβρίου 2009

Ημερίδα με θέμα “Ασφάλεια στα Oικοδομικά έργα” διοργανώθηκε από το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, την Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου ΤΕΕ/ΤΔΕ και τη Μόνιμη Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο. Οι ομιλητές προέρχονταν από το ΚΕΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Καλύφθηκαν θέματα σχετικά με το πλαίσιο ασφαλών πρακτικών στα οικοδομικά έργα. Στην Ημερίδα μετείχε ο Κλάδος Έτοιμου Σκυροδέματος της ΙNTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. με παρουσίαση του Τεχνικού Ασφαλείας του κλάδου κ. Λεωνίδα Πετρουγάκη, σχετικά με την Ασφάλεια στις σκυροδετήσεις και τις συνθήκες Ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Αναπτύχθηκαν οι στόχοι της INTERBETON για την πρόληψη των ατυχημάτων, οι δράσεις των τελευταίων ετών για την εκπαίδευση των χειριστών αντλιών και οδηγών αναμικτήρων έτοιμου σκυροδέματος. Διανεμήθηκαν τα Εγχειρίδια Ασφάλειας της ΙINTERBETON για τις αντλίες και τους αναμικτήρες μεταφοράς σκυροδέματος. Παρόντες ήταν επίσης στελέχη της ΙNTERBETON κ.κ. Θ. Καραπιπέρης, Υπεύθυνος Ζακύνθου και Η. Τσιώτης Τεχνικός Υπεύθυνος.