Νέα & Ανακοινώσεις

Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μεταμόρφωση Αττικής

17 Νοεμβρίου 2014

Τη μονάδα παραγωγής έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος της INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής επισκέφτηκαν, στις 17 Νοεμβρίου 2014, 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και 11 φοιτητές από τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι φοιτητές, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους Σ. Κόλλια, Χ. Ζέρη και Ε. Μπαδογιάννη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της μονάδας και ενημερώθηκαν από στελέχη της ΙINTERBETON για τις διαδικασίες και τους αυτοματισμούς παραγωγής, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και για τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας που διαθέτει η Εταιρία στην ελληνική αγορά.

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος «Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» του ΕΜΠ και περιελάμβανε εργαστηριακή άσκηση στο Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Σχεδιασμού Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων της ΙINTERBETON.


Οι φοιτητές παρακολούθησαν εργαστηριακή παρασκευή μίγματος σκυροδέματος με μέτρηση χαρακτηριστικών νωπού σκυροδέματος και διαπίστωσαν την επίδραση της προσθήκης υπερρευστοποιητή στο μίγμα ενώ έγιναν δοκιμές κάθισης, εξάπλωσης φαινόμενου βάρους του νωπού σκυροδέματος. Ακολούθησαν δοκιμές σε θλίψη και ιξώδους σε δοκίμια σκυροδέματος που είχαν παρασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες της άσκησης. Εξετάστηκε η επίδραση της συντήρησης, της υγρομετρικής κατάστασης των δοκιμίων κατά τη δοκιμή, καθώς και της επιπεδότητας των δοκιμίων στην αντοχή σε θλίψη.

Παράλληλα, ο Κλάδος Αδρανών και Σκυροδέματος προσέφερε ποσότητα αδρανών υλικών από το Λατομείο Ξηρορέματος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων, για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.