Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικά έντυπα Υγιεινής & Ασφάλειας

22 Νοεμβρίου 2008

Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας επισήμανσης και περιορισμού των κινδύνων ατυχημάτων, προέβη στην ανάπτυξη εντύπων με οδηγίες πρόληψης ατυχημάτων στις οδικές μεταφορές λατομικών προϊόντων. Τα έντυπα διανεμήθηκαν στο εργολαβικό προσωπικό – οδηγούς φορτηγών οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών, σε κάθε λατομείο της εταιρίας, όπως και σε χειριστές βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν πρώτες ύλες στα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου.

Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα θέματα ασφάλειας εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα πρόληψης ατυχημάτων της Εταιρίας.