Νέα & Ανακοινώσεις

Εξαγορά του 100% της μη Eισηγμένης Εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

24 Δεκεμβρίου 2007

Η ΙINTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, υπέγραψε το συμφωνητικό εξαγοράς του 100% των μετοχών της ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει στις 15/1/08, οπότε και ο Όμιλος θα αναλάβει την διοίκηση της εταιρίας.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με ετήσιες πωλήσεις περίπου 170.000 m3 και μία μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών με ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τους 500.000 τόνους. Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας ξεπέρασε τα €11 εκ. για το 2006.