Νέα & Ανακοινώσεις

Εξαγορά της Εταιρίας ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.

18 Απριλίου 2007

Η ΙNTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. θυγατρική εταιρία της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. που έχει έδρα στα Ιωάννινα.

Η ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται με την παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος στο νομό Ιωαννίνων, με εργοστάσιο που λειτουργεί στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.