Νέα & Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Μονάδων Σκυροδέματος

21 Μαρτίου 2012

Στις 21/03/2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Μονάδων Σκυροδέματος Θέρμης και Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης από ομάδα καταρτιζομένων σε σεμινάριο με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ήταν Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί.

Αρχικά η ομάδα των καταρτιζομένων μετέβη στη Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος της INTERBETON στη Θέρμη Θεσσαλονίκης όπου έγινε συνοπτική ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες της INTERBETON και του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Δραστηριότητας Θεσσαλονίκης κ. Αν. Κώνστα. Έγινε παρουσίαση των δράσεων και προληπτικών ενεργειών της ΙINTERBETON σε σχέση με την Ασφάλεια στις Μονάδες Σκυροδέματος και στα τεχνικά έργα από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Κλάδου Σκυροδέματος κ. Λ. Πετρουγάκη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος της ΙNTERBETON στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης. Εκεί έγινε ξενάγηση των καταρτιζομένων, από στελέχη της INTERBETON Θεσσαλονίκης, τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης Έτοιμου Σκυροδέματος κ. Κ. Ανδρέου και τον Τεχνικό Ασφάλειας κ. Α. Τόση. Εξηγήθηκε η διαδικασία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ο ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος και οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας από το στάδιο της παραγωγής έως την παράδοση του σκυροδέματος στο έργο.

Στους καταρτιζόμενους δόθηκε το  ενημερωτικό έντυπο για το Σκυρόδεμα Ασκήστε ΒΕΤΟΝ  και τα εγχειρίδια ασφάλειας της Εταιρίας για τις Αντλίες και τους Αναμικτήρες Μεταφοράς Σκυροδέματος, Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και φυλλάδια ασφάλειας ΤΙΤΑΝ με διάφορα θέματα.