Νέα & Ανακοινώσεις

Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε.. εξαγόρασε την Εταιρία ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.

14 Νοεμβρίου 2006

Στα τέλη Οκτωβρίου 2006, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον νομό Αττικής (περιοχή Μαλακάσας) με την παραγωγή και εμπορία Ετοίμου Εργοστασιακού Σκυροδέματος, από την ΙINTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., θυγατρικής εταιρίας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Το νεοαποκτηθέν εργοστάσιο εντάχθηκε διοικητικά στον Τομέα Σκυροδέματος Νομού Αττικής της ΙINTERBETON.