Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: συμβάλλοντας σε ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την κοινωνία μας. Γι’ αυτό συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες που έχουν στόχο την κλιματική ουδετερότητα. Επιδιώκουμε να αναπτυχθούμε, μετασχηματίζοντας τις δραστηριότητές μας, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα και την καινοτομία με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η στρατηγική του Ομίλου για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών για τη μείωση των εκπομπών κατά την παραγωγή τσιμέντου. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την υποκατάσταση του κλίνκερ με τσιμεντοειδή υλικά χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτιστοποίηση του συνδυασμού πρώτων υλών.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων και ανθεκτικών προϊόντων σκυροδέματος με μεγαλύτερο κύκλο ζωής και χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τσιμέντο με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο προσφέρει στους πελάτες μας υψηλή απόδοση, αρχιτεκτονική ευελιξία, στιβαρότητα κατασκευής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για ανθεκτικά και βιώσιμα δομικά υλικά.
Πέρα όμως από το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα των νέων κατασκευών, ο βιώσιμος σχεδιασμός αφορά και στη μεγιστοποίηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους και της ενεργειακής τους απόδοσης . Η INTERBETON διαθέτει ειδικά προϊόντα σκυροδέματος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις έργων κατά LEED, BREEAM και άλλα. Διαθέτει επίσης Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD), επαληθευμένες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τις κύριες κατηγορίες προϊόντων της κάνοντας έτσι ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η INTERBETON θα συνεχίσει να καινοτομεί, δοκιμάζοντας συνεχώς νέες τεχνολογίες με στόχο να συμβάλει σε μια μελλοντική αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού κλάδου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.