Αρχιτεκτονικά σκυροδέματα CONCREATE™

OPTIMA

Η ρεολογική συμπεριφορά του προηγμένου σκυροδέματος OPTIMA επιτρέπει τη δημιουργία ιδιαίτερων κατασκευών, ξεπερνώντας τα όρια των συμβατικών σκυροδεμάτων και περιορίζοντας τη φαντασία μόνο στη διάσταση του κατασκευαστικού των καλουπιών και ξυλότυπου. Η σύσταση και συνεκτικότητα της σύνθεσης OPTIMA δημιουργεί δυναμική τελική επιφάνεια και υφή που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη στιλπνότητα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας, διαμορφώνουν ιδανικές σχεδιαστικές δυναμικές σε χωροπλέγματα και άλλα αρχιτεκτονικά εκφραστικά συστήματα που το OPTIMA εξυπηρετεί καλύτερα από κάθε άλλο διαθέσιμο δομικό υλικό.

Το προϊόν συνοδεύεται από δείκτες ανακλαστικότητας, ανάλογα με τη μελέτη σύνθεσης και τις τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Πεδία εφαρμογής
  • Ανεπίχριστα σκυροδέματα, εσωτερικών ή εξωτερικών όψεων