Αρχιτεκτονικά σκυροδέματα CONCREATE™

LUMINA & LUMINA Color

Το LUMINA μπορεί να δώσει άρτιες και ισορροπημένες μορφές τελικής επιφάνειας, ανάλογα με το ανάγλυφο του επιλεγόμενου ξυλότυπου και είναι το καταλληλότερο μέσο για να αναδείξει τις ιδιαίτερες γραμμές και επιφάνειες του κτιρίου σε συνδυασμό με το φως.

Ειδικότερα σε εσωτερικούς χώρους, το LUMINA επιτρέπει την αρχιτεκτονική έκφραση λιτής αισθητικής και τη δημιουργία επιφανειών με ιδιαίτερο, βιομηχανικό χαρακτήρα. Η επιλογή του για κάθε κλίμακα αρχιτεκτονικής έκφρασης, σε εσωτερικές ή εξωτερικές όψεις ιδιωτικών κτιρίων οικιστικής ή εμπορικής χρήσης, σε συνδυασμό με την κατεργασία και απόδοση της τελικής ορατής επιφάνειας, επιτρέπει την επίτευξη μιας ανθεκτικής στη φθορά του χρόνου κατασκευής που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση στον κύκλο ωφέλιμης ζωής της κατασκευής.

Η πλαστικότητα του LUMINA σε καλούπια με σύνθετους ή καμπυλόμορφους σχηματισμούς δημιουργεί ξεχωριστές αρχιτεκτονικές εκφράσεις.

Το LUMINA Color βασίζεται στο LUMINA, με επιπλέον δυνατότητα χρωματισμού σε γήινα χρώματα ή και σε τόνους του λευκού, ανάλογα με τα διαθέσιμα αδρανή υλικά.

Η χρωματική ευελιξία του LUMINA Color προσφέρει την εικαστική ευκαιρία στον μελετητή και αρχιτέκτονα να δημιουργήσει κατασκευές που δεν είναι εφικτές με άλλα υλικά. Ο συνδυασμός αυτής της ευελιξίας με την δυναμική σύνθεση του LUMINA Color και την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μειγμάτων σκυροδέματος της INTERBETON επιτρέπει την κατασκευή έργων υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.

Το προϊόν συνοδεύεται από δείκτες ανακλαστικότητας, ανάλογα με τη μελέτη σύνθεσης και τις τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Πεδία εφαρμογής
  • Ανεπίχριστα σκυροδέματα, εσωτερικών ή εξωτερικών όψεων
  • Εδαφόπλακες