Αρχιτεκτονικά σκυροδέματα CONCREATE™

ECOPAVE BGM

Το ECOPAVE BGM είναι ένα υλικό οδοστρώματος που μπορεί να διαμορφωθεί είτε με τα αδρανή υλικά που συνυπάρχουν στο υπό κατασκευή έργο είτε με θραυστά αδρανή από λατομείο. Σχεδιάζεται με χρωματικές παρεμβάσεις και κοκκομετρία κατά περίπτωση εφαρμογής ώστε το τελικό οδόστρωμα να δένει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον, παρέχοντας αίσθηση ηρεμίας και άνεσης.

Αποτελεί ιδανικό υλικό και τελική επιφάνεια για χρήση από πεζούς και ποδηλάτες, ανθεκτικό στο χρόνο και με πολύ χαμηλή ανάγκη συντήρησης. Είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με συμβατικές οδοστρωσίες με ασφαλτικά ή άλλα υλικά και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο εφαρμογής.

Το προϊόν συνοδεύεται από δείκτες ανακλαστικότητας, ανάλογα με τη μελέτη σύνθεσης και τις τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Πεδία εφαρμογής
  • Οδεύσεις ήπιας κυκλοφορίας